Posvojitev na daljavo

Posvojitev na daljavo pomeni, da se posamezniki, družine ali skupine odločijo, da bodo vsaj eno leto pomagali določenemu otroku (po želji iz Slovenije ali BiH) z najmanj 25 EUR mesečno. O otroku, ki ga Posvojijo na razdaljo dobijo osnovne podatke, tako, da vedo, komu je njihov dar namenjen. Posebni stiki med t.i. posvojiteljem in posvojencem niso predvideni, morda le gesta zahvale ali voščilo, ki ga posreduje pisarna Škofijske karitas. Ob pripravljenosti obeh strani pa so možni tudi pisni ali osebni stiki.

Pomoč prejemajo otroci iz socialno šibkih in številčnih družin, otroci brez enega ali obeh staršev, otroci s posebnimi potrebami, ...

Obrazec je tukaj