Za vse je svet dovolj bogat

Za vse je svet dovolj bogat
in srečni vsi bi bili,
če kruh delil bi z bratom brat,
s prav srčnimi čutili.

Simon Gregorčič

Škofijska karitas Koper lahko pomaga ljudem v stiski s sredstvi, ki jih zbere z dobrodelnimi akcijami, nabirakami v župnijah, darovi dobrotnikov in donatorjev ter sredstvi iz dohodnine. To predstavlja kar 42 % vseh naših sredstev.

Klic dobrote, Otroci nas potrebujejo, Za upanje, Ne pozabimo, Pomagajmo preživeti in Dohodnina so akcije Slovenske karitas, ki za Škofijsko karitas Koper predstavljajo 35 % sredstev.

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter lokalne skupnosti nam zagotavljajo 23 % sredstev.

Hrano za družine in posameznike v stiski prispeva tudi EU na podlagi Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb. Hrano prispevajo tudi različni donatorji in posamezniki v košarice po trgovinah ali nabirke po župnijah.

Hvala lepa za vaš enkratni dar, ki ga lahko nakažete na:

TRR 24500-9004155438 - ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER, Skalniška 1, Solkan,

vključitev v trajnejše oblike pomoči, kot so:

Namenska pomoč, Posvojitev na daljavo ali druge akcije.