To kar delamo

"To kar delamo je le kaplja v morju, toda če tega ne bi naredili, bi bila v morju kaplja manj!"

mati Terezija

Sodelavci Karitas v koprski škofiji izvajamo številne programe pomoči ljudem v različnih stiskah: družine, otroci, starejši, brezdomci, zasvojeni..

Naši sodelavci so pripravljeni prisluhniti, poslušati, spremljati, svetovati in tudi konkretno, v okviru možnosti, pomagati, zato le nekaj številk:

  • 3000 stalnih in občasnih prostovoljcev Karitas opravi letno več kot 100.000 ur prostovoljnega dela,
  • preko 30.000 oseb je v koprski škofiji, ki jim Karitas pomaga s hrano, higienskim materialom, šolskimi potrebščinami, obleko, obutvijo ali drugimi osebnimi predmeti, v izrednih primerih tudi pri plačilu nujnih računov,
  • v enem letu razdelimo več kot 500 ton hrane in higienskega materiala, zvezkov in drugih šolskih potrebščin, obleke obutve in drugih osebnih predmetov
  • letna vrednost pomoči Karitas (brez prostovoljnega dela) znaša preko1 mio. EUR.

Materialna in finančna pomoč se deli na podlagi Pravilnika o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Dobite nas na najbližji Župnijski, Dekanijski ali Območni karitas.

Informacije o posameznih programih so predstavljene na spletu, lahko nam pišete ali komentirate na Facebooku.