Avtor: arhiv Objavljeno: 15. 06. 2010

Delovni tabor Streha nad glavo

Škofijska karitas Koper in Škofijska gimnazija Vipava že 10 let zapored organizirata delovni tabor, v katerem mladi prostovoljci pomagajo do strehe nad glavo eni družini na področju Škofijske karitas Banja Luka. Delovni tabor bo od 25. julija do 5. avgusta. Vabljeni, da se prijavite, če želite nekaj svojih moči in počitniškega časa darovati družini v stiski.

VABILO NA DELOVNI TABOR BANJA LUKA 2010

Škofijska Karitas Koper in Škofijska gimnazija Vipava vas vabita na deseti, jubilejni tabor v Bosni. Na DT BL 10 še posebno vabimo dijake ŠGV in mlade iz župnij koprske škofije. Bivali bomo v župnišču v Ravski, blizu kraja Ljubija, ali pa v Prijedoru. Hišo bomo gradili družini Dimač v Ljubiji, ki trenutno stanuje v stanovanju, katero je last rudnika v Ljubiji, le ta pa zahteva, da se družina iz stanovanja izseli, ker je bila pogodba sklenjena z očetom očeta, ki pa je umrl. V družini sta dva otroka, sin obiskuje srednjo šolo, hči pa še osnovno šolo.

PROGRAM DT BL 10 Odhod: v nedeljo na god sv. Jakoba, 25. 7. 2010, po maši, ki bo ob 11.00 v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Podragi. Delo - gradnja hiše: ponedeljek, 26. 7. €“ sobota, 31. 7. 2010. Ekskurzija in oddih na morju: 1. 8. - 5. 8. Povratek: v četrtek, 5. 8. 2010 v večernih urah.

VODSTVO TABORA Matej Kobal, ravnatelj Škofijske Karitas Koper Bogdan Vidmar, profesor na Škofijski gimnaziji Vipava.

OPOZORILO Sestavni del delovnega tabora je poleg fizičnega dela tudi vsakodnevni skupni pogovor o osebnih izkušnjah, pogovori z domačini, ekskurzije in srečanja s predstavniki verskega, kulturnega in političnega življenja v Bosni, molitev ter sv. maša!

KAKO SE PRIJAVIŠ IN PRIPRAVIŠ NA DT BL 10? - Izpolniš in čimprej oddaš prijavnico, najkasneje pa do 23. 6. 2010. - Dovoljenje staršev: obvezno za vse udeležence tabora, ki so mlajši od 21 let. - Izpolniš obrazec Motivacijsko pismo in sprejemanje pravil delovnega tabora Banjaluka 2010 in s podpisom jamčiš za dano besedo. - Ob prijavi oziroma najkasneje do 23. 6. 2010 plačaš prispevek za ekskurzijo in morje: 65 evrov. - Si oskrbiš opremo: delovna obleka, rokavice, primerna obutev, spalna vreča €Ś - Se udeležiš pripravljalnega srečanja, ki bo v četrtek , 15. julija, v župnišču v Podragi: Podraga 78, 5272 Podnanos, od 18.00 - 20.00.

Prijave zbiramo do srede, 23. junija 2010, na naslovu: Svetovalna služba ŠGV, Goriška 29, 5271 Vipava. V primeru prevelikega števila prijav bomo morali izvesti izbiro kandidatov, pri kateri bomo upoštevali datum prijave, plačilo prispevka, urejenost motivacijskega pisma in prisotnost ter sodelovanje na pripravljalnem srečanju.

INFORMACIJE Petra Rep, Svetovalna služba ŠGV; petra.rep@guest.arnes.si; tel.: 05 36-55-314 Matej Kobal: matej.kobal@rkc.si; tel.: 041 655 961. Bogdan Vidmar: bogdan.vidmar8@gmail.com; tel.: 051 323 165.

Prijavnice in obrazec motivacijskega pisma najdeš v pisarni svetovalne službe na Škofijski gimnaziji Vipava (Goriška 29, 5271 Vipava) ali jih natisneš s spletne strani ŠGV (http://www.sgv.si/)

DELOVNI TABOR BANJA LUKA 2010 motivacijsko pismo

1.

Ime in priimek: -----------------------------------------

2.

Se na DT BL prijavljaš prvič, ali pa si se DT BL udeležil že večkrat? a) Prvič; b) Tabora sem se doslej udeležil že ______ krat, letos se želim udeležiti že _____-ič.

3.

Kako na tvojo udeležbo na DT gledajo starši? a) so zadovoljni, da grem; b) rajši bi videli, da ne grem; c) ne nasprotujejo, a jih je zelo strah zame č) mi zelo močno nasprotujejo; d) drugo (opiši) €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś.

4.

Kaj lahko poleg fizičnega dela (vsak udeleženec je dolžan na taboru fizično delati: kopanje jarkov, mešanje betona, samokolnica €Ś) na taboru še prispevaš? a) s seboj lahko vzamem kitaro, harmoniko ali €Ś€Ś.. in na taboru igram na inštrument. b) znam kuhati c) animiranje otrok (igrice skupinske dinamike, bansi, likovne delavnice €Ś) č) informiranje širše javnosti o DT, novinarsko delo, fotografiranje, snemanje, piar €Ś d) Poznam sponzorje, ki bi lahko prispevali za DT BL 10? (Če veš za koga, prosimo, da posreduješ naslov!) e) Drugo (opiši):

5.

Te je česa še posebej strah? a) higiena; b) hrana; c) varnost; č) vzpostavljanje odnosov z ljudmi katerim bomo pomagali d) Drugo (opiši): ________________________________________________

6.

Si bil doslej kot prostovoljec že aktiven: a) v šoli €“ (opiši na kakšen način): b) v župniji €“ (opiši na kakšen način): c) v humanitarni organizaciji? (V kateri? Kako?):

7.

Kakšne izkušnje imaš z Balkanom? a) Znaš brati cirilico? da ne malo b) Ali razumeš srbohrvaščino? da ne malo c) Drugo (opiši):

8.

Si pripravljen osebne želje in interese podrejati bodisi željam večine, bodisi voditeljem tabora? a) Ali imaš izkušnje s skupinskim (timskim) delom? da ne b) Imaš izkušnje s skupnim bivanjem? da ne c) Si že bil kdaj več kot en teden v tujini skupaj z drugimi ? da ne

9.

Tvoje zdravstveno stanje in psiho-fizična pripravljenost? Če si imel/a kakršnekoli zdravstvene težave, ki so se zdravile kirurško ali z daljšim jemanjem zdravil (epilepsija, sladkorna bolezen, kardiološke težave €Ś), je potrebno priložiti mnenje osebnega zdravnika o sposobnosti vključitve v delovni tabor. a) za udeležbo na taboru se čutim popolnoma sposoben b) Imam težave z zdravjem. Moj problem je: __________________

10.

Potrjujem, da ne uživam nedovoljenih drog in z njimi nisem zasvojen.

11. Sprejemam program tabora. 12. Obvezujem se, da bom na taboru spoštoval krščanske vrednote.

Kraj in datum: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś. Podpis udeleženca:€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś

PRIJAVNICA za delovni tabor Banjaluka 2010

Ime in priimek: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Rojen/a dne €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś. v€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Stalno bivališče: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś. , pošta: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Telefoni doma (kontaktne številke!): (tudi zaradi dodatnih obvestil in morebitnih sprememb): €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś.. €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś. €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś.. €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś.. E-mail naslov: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś.

Številka potnega lista: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Veljaven do:€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś

Spodaj podpisani/a dijak/inja se prijavljam na Delovni tabor Banjaluka 2009, ki ga organizirata Škofijska Karitas Koper in Škofijska gimnazija Vipava in bo potekal od 25. julija €“ 5. avgusta 2010.

S podpisom dovoljujem, da se zgoraj dani podatki in podatki v Motivacijskem pismu uporabljajo za potrebe in organizacijo tabora. Organizatorja zagotavljata, da se bodo zbrani podatki uporabljali samo v zgoraj navedeni namen in da z njimi upravljajo voditelji tabora.

Kraj in datum: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś

Podpis udeleženca/ke delovnega tabora: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś..

DOVOLJENJE STARŠEV za udeležbo na delovnem taboru Banjaluka 2010

(izpolnijo kandidati, ki še niso dopolnili 21. leta)

Spodaj podpisana oče in mati dijaka/inje €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś sva seznanjena z odločitvijo, da se bo sin/hči udeležil/a delovnega tabora Banjaluka 2010, Z njegovo/no odločitvijo se strinjava in dovoljujeva svojemu sinu/hčeri udeležbo na delovnem taboru. Dovoljujeva tudi uporabo zbranih osebnih podatkov za pripravo, organizacijo in izvedbo tabora.

Oče: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Mati: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Podpis očeta: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś Podpis matere: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś.. Kraj in datum: €Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś€Ś..