Avtor: arhiv Objavljeno: 4. 08. 2012

Prva dobava hrane EU

Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom s hrano EU poteka od leta 2006. Letos je sicer pomoč nekoliko kasnila saj je prva dobava v Centralno skladišče v Ajdovščino prišla v juliju. Dobavljena je moka, testenine, riž, pšenični zdrob, olje in mleko v skupni teži 137 ton.

Istočasno z dobavo se vrši tudi razvoz ustreznih količin hrane na 13 razdelilnih mest Karitas po celotni škofiji: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola. Vsako razdelilno mesto ima enega odgovornega, ki skrbi za prevzem in vodenje vse dokumentacije, sicer pa je v razdeljevanje pomoči vključenih 527 prostovoljcev. Prav zaradi dobro razvite mreže Karitas je pomoč dosegljiva tako v urbanih središčih, kot tudi na odročnih krajih. Pomoč se deli na podlagi kriterijev, ki jih je potrdilo MDDSZ in Pravilnikov Karitas. Med več kot 20.000 prejemniki pomoči so v glavnem družine in posamezniki, ki so brez zaposlitve, kakor tudi tisti, ki sicer delajo, pa redno ne prejemajo plače oz. dobivajo prenizke dohodke za preživetje. Večina med njimi je prejemnikov tudi drugih oblik denarnih socialnih prejemkov. Sodelavci Karitas niso le razdeljevalci te pomoči, pač pa z vsakim prejemnikom opravijo individualen razgovor, svetujejo in pomagajo pri vključevanju v druge oblike pomoči in programe, predvsem pa ga vzpodbujajo k samopomoči.

V drugi dobavi bo oktobra v Centralno skladišče v Ajdovščino dobavljeno le mleko, in sicer 48.960 litrov. Tretja dobava bo v decembru in to ponovno 137 ton vseh artiklov. Pri Karitas ocenjujemo, da je, glede na število prejemnikov pomoči in prejete količine, hrane EU dovolj, zato ni bojazni, da bi v letu 2012 in še v prvih mesecih leta 2013 skladišča ostala prazna. Obenem pa se zavedamo, da za pomoč družinam in posameznikom z najnižjimi prejemki to ni dovolj. Zato pri Karitas dokupimo hrano in higienski material iz sredstev, ki jih zberemo v raznih akcijah (predvsem Klic dobrote, Pomagajmo preživeti in nabirkami Nedelje karitas), izdaten vir dohodkov za nakup hrane in higienskega materiala so tudi sredstva FIHO (Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij), pomagajo tudi lokalne skupnosti.

Pojavljajo se pomisleki, da je hrana EU premalo raznolika, kar lahko vpliva na zdravje prejemnikov pomoči. Pri Karitas menimo, da so to osnovni prehrambeni artikli, ki so sestavni del redne prehrane prebivalcev, niso pa edini. Prav zato po svoji zmožnosti nabavimo še drugo hrano, po župnijskih karitas zbiramo kmečke pridelke, kot so krompir, sadje, ponekod tudi zelenjavo. Istočasno pa se je potrebno zavedati, da hrana EU ni edini vir, saj jih večina prejema denarno socialno pomoč in druge oblike socialnih prejemkov, ki jih zagotavlja država. Poleg tega pa je potrebno delati tudi na tem, da si vsak zdrav in za delo sposoben človek skuša zagotoviti lastna sredstva za preživetje in v tem smislu vzpodbujamo prejemnike pomoči, da poprimejo za vsako delo. Trudimo se za spoštljiv odnos do hrane, ki je dar zemlje in dela človeških rok, kakor tudi za spoštovanje dostojanstva vsakega prejemnika pomoči, ne glede na njegovo narodnostno, versko ali politično pripadnost. Poleg prostovoljnega dela je to dodana vrednost vsakega razdeljenega paketa hrane.