Praznovanje 20-letnice Škofijske karitas Koper

Škofijsko karitas Koper je 6.9.1990 ustanovil koprski škof Metod Pirih, z namenom, da v Škofiji Koper in navzven organizirano, načrtno in urejeno, udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva Cerkve €“ karitativno in socialno služenje sočloveku. Posebnega praznovanja 20-letnice ustanovitve ŠK ne bomo pripravljali, ker smo vsi preveč zaposleni z različnimi programi pomoči, predvsem s pomočjo družinam in posameznikom v stiski. V soboto, 11. septembra se bomo pridružili molitvi za duhovne poklice na Sveti Gori, ki bo potekala pod geslom: Nosite bremena drug drugemu.

PRAZNOVANJE 20 LETNICE DELOVANJA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER SVETA GORA, SOBOTA, 11. SEPTEMBR 2010

Slovenska karitas je bila ustanovljena 1. maja 1990, katere del je tudi Škofijska karitas Koper, ki v teh dneh praznuje 20-letnico delovanja. O namenu te ustanovitve govori prvi člen Statuta ŠK, ki se glasi: Škofijska karitas Koper (v nadaljnjem besedilu ŠK) je cerkvena dobrodelna ustanova Škofije Koper, ki jo je 6.9.1990 ustanovil koprski škof, z namenom, da v Škofiji Koper in navzven organizirano, načrtno in urejeno, udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva Cerkve €“ karitativno in socialno služenje sočloveku.

ŠK vodi ravnatelj Matej Kobal, tajništvo ŠK sestavljajo voditelji odborov in strokovni sodelavci. Večina dela sloni na prostovoljcih, saj v 165 župnijah deluje 1.489 stalnih in 2.324 občasnih prostovoljcev. Župnijske karitas (ŽK) se združujejo v 5 dekanijskih (DK) in 3 Območne karitas (OK). Pisarna ŠK je v Domu karitas v Solkanu, poleg tega imamo še Dom karitas na Cesti, Dom v Soči in Center karitas v Bertokih, kjer se izvajajo specifični programi. Po celotni škofiji je 13 Centrov karitas, ki delujejo po dogovorjenem urniku in so namenjeni različnim dejavnostim, predvsem pa pomoči ljudem v različnih stiskah. Na programih Škofijske karitas so zaposlene 4 strokovne delavke, vsi ostali smo prostovoljci, ki smo po zbranih podatkih v lanskem letu opravili preko 100.000 ur prostovoljnega dela. 20-letno delovanje zaznamuje velika skrb vodstva ŠK in sodelavcev za odkrivanje, prepoznavanje in blaženje različnih stisk. Poleg tega je veliko našega dela usmerjenega v lastno izobraževanje tako na strokovni kot duhovni ravni. Programi ŠK so obče karitativni, preventivni in specifični. - Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem - Brezdomci - Počitniški programi za družine, otroke, starejše - Pomoč otrokom: Popoldan na cesti, šolske potrebščine - Pomoč ostarelim in bolnim - Materialna in finančna pomoč družinam in posameznikom v stiski - Pomoč tujini (Bosna, Afrika, Albanija).

Izvajamo tudi različne dobrodelne akcije, ki imajo namen krepitev solidarnosti, širjenje kulture dobrodelnosti in zbiranje sredstev za pomoč ljudem v različnih stiskah: - Namenska pomoč - Postna akcija Ne pozabimo - Streha nad glavo in Plamen upanja za otroke - Umetniki za karitas, kolonija in potujoče prodajne razstave - Otroci nas potrebujejo, Da bo korak v šolo vesel. - Posvojitev na razdaljo - Drobiž in dar za stisko V letu 2000 je ŠK ustanovila Zavod Karitas Samarijan za izvajanje specifičnih programov: - Materinski dom in Varna hiša - Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi alkohola. - Medgeneracijski centri.

Podatki o posameznih programih so objavljeni na spletni strani ŠK: http://karitas-kp.rkc.si//.

Posebnega praznovanja 20-letnice ustanovitve ŠK ne bomo pripravljali, ker smo vsi preveč zaposleni z različnimi programi pomoči, predvsem s pomočjo družinam in posameznikom v stiski, ki so zaradi izgube delovnih mest ali nizkih dohodkov prejemniki pomoči Karitas, saj tovrstno pomoč prejema preko 4000 primorskih družin.

Sodelavci karitas iz celotne škofije se bomo v soboto, 11. septembra pridružili molitvi za duhovne poklice na Sveti Gori, ki bo v pastoralnem letu Cerkve na slovenskem 2010-2011 potekalo pod geslom: Nosite bremena drug drugemu.

Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper gsm 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si