Namenska pomoč

V akciji namenska pomoč se darovalci vključijo v stalni program pomoči, ko mesečno darujejo svoj dar za določeno stisko, ki jo izbrejo sami (družine, ostareli, otroci, matere, tujci, brezdomci, ...) Ta družina šteje preko 600 stalnih darovalcev.

 

 

 

 

 

Obrazec je tukaj