Ob svetovnem dnevu prostovoljcev

V petek, 2. decembra smo se v Dijaškem domu Škofijske gimnazije v Vipavi zbrali sodelavci Karitas pri skupni sveti maši, ki jo je, ob somaševanju ravnatelja ŠK Mateja Kobala, rektorja ŠGV Slavka Rebca in prof. Janeza Zupeta, daroval koprski škof Metod Pirih in se sodelavcem Karitas zahvalili za dar služenja ljudem v stiski. Tokrat so priznanja prejeli sodelavci, ki so veliko pomagali pri delu in obnovi Centrov karitas v Bertokih, Kopru in Pivki.

Škofijska karitas Koper ima skoraj 3000 stalnih in občasnih prostovoljcev, ki letno opravijo preko 100.000 ur prostovoljnega na področju pomoči družinam in posameznikom v stiski. Priznanje za nesebično pomoč si zaslužijo prav vsi, zato na Tajništvu škofijske Karitas vsako leto predlagamo škofu Metodu Pirihu določeno skupino sodelavcev - prostovoljcev, ki se je zaradi trenutnih potreb še posebej angažirala.

V Bertokih je novo podobo dobila hiša na Markovi 38, kjer se izvajajo programi pomoči brezdomcem, zasvojenim, Vrtnica €“ socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom in Istrska območna karitas. Pri obnovi Centra karitas v Bertokih so se še posebej izkazali uporabniki Vrtnice pod mentorstvom Marjana Drčarja, ki je tudi prejel priznanje.

Center karitas v Kopru na Vojkovem nabrežju 4 a je svoja vrata odprl v Tednu karitas. V teh prostorih se izvajajo programi prve socialne pomoči širšemu krogu ljudi v stiski. Pri vse več prosilcih pomoči in tudi potreb po primernem skladiščenju hrane, obleke in drugih osebnih predmetov je bilo odprtje tega centra velika pridobitev za Istrsko območno karitas. V usposobitev Centra karitas v Kopru so veliko svojega dela vložili prostovoljci iz tega področja pod mentorstvom očeta Franca in voditeljice Pavle Brec. Priznanje za veliko število ur prostovoljnega dela so prejeli: Mirko Juriševič, Miloš Klinec in Darko Potočnik.

Center karitas v Pivki na Kolodvorski 10 je bil prav tako odprt ob Tednu karitas. Prej so se dejavnosti Karitas izvajale na treh lokacijah zato sta stopili skupaj župnija in Občina Pivka. Pod mentorstvom Marjana Škvarča in Julke Dekleva je bilo potrebnih veliko število pridnih rok stalnih in občasnih sodelavcev, da so dobili primerno skladišče, prostor za pogovor in izvajanje programa Popoldne v Pivki. Priznanje za delo so prejeli: Mojca Smrdel Orel, Jože Dekleva in Franc Kališter.

Priznanja ob svetovnem dnevu prostovoljcev so le simbolična gesta. Podatek, da je na področju koprske škofije 3600 družin, ki prejemajo stalno ali občasno materialno pomoč, kakor tudi, da so prostovoljci opravili 40.000 pogovorov z ljudmi v različnih stiskah in razdelili skoraj 500 ton hrane, zgovorno pove, da je bilo za to potrebno veliko število prostovoljcev, ki pričujejo vero, upanje in ljubezen sredi družbe, ki živi v stalni tekmovalnosti. Karitas v Sloveniji ima 9000 stalnih prostovoljcev, ki so del Evropske družine prostovoljcev, ki šteje 140 milijonov posameznikov, ki darujejo svoj čas in svoje znanje v različnih skupinah in organizacijah.