Avtor: upkaritaskp Objavljeno: 2. 03. 2013

Občni zbor Škofijske karitas Koper 2013

V soboto 2. marca je bil v Vipavi Občni zbor Škofijske karitas Koper (ŠK).

Program: 9h sveta maša v župnijski cerkvi Sv. Štefana v Vipavi, ki jo bo, ob somaševanju duhovnikov, daroval koprski škof Jurij Bizjak. Ob 10h v Škofijski gimnaziji pričetek statutarnega dela občnega zbora: pregled dela ŠK, Zavoda karitas Samarijan in program dela za leto 2013. Po kosilu bo predavanje dr. Primoža Krečiča: Leto vere in karitas.

 

V ta namen so vse Župnijske (ŽK), dekanijske (DK), območne (OK) in Škofijska karitas pripravili poročilo, ki bo objavljeno v obširni knjižici, zato le nekaj povzetkov:

 

- V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in pet DK.  Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne informacije in konkretno pomoč ter 4 domove, kjer se izvajajo  specifični programi.

- Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.125 stalnih in 1.169 občasnih prostovoljcev je v letu 2012 opravilo 107.030  ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.049.004  EUR.

- Materialna pomoč družinam in posameznikom  se je izvajala preko ŽK, MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji:

- pomoč v hrani je prejemalo 3.580 družin in 1.456 posameznikov.

- pripravljenih je bilo 18.681 paketov za 11.920 oseb.

- oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.485 družin in posameznikov.

- skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 428.295 kg/l, pri tem glavnino predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU. Če količino hrane preračunamo na povprečne maloprodajne cene v trgovini ta znaša 548.218 EUR;

- Finančna pomoč pri plačilu računov družinam in posameznikom je na vseh nivojih znašala 84.467 EUR,

- Pomoč otrokom:

- Šolske potrebščine (zvezke, šolske torbe,…) je prejelo 1.188 družin  za 2.212 šolarjev, od tega je 871 šolarjev prejelo bone za nakup potrebščin v vrednosti 22.520  EUR  Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno,da je bilo 21.036 EUR namenjeno otrokom za letovanja in druge oblike pomoči. Dodano vrednost k pomoči predstavlja še Posvojitev na razdaljo.

- Laično svetovanje: Ob konkretni pomoči družinam in  posameznikom je vedno prisoten pogovor z načrtom pomoči in spremljanjem; poleg tega  je bilo zabeleženih še 3.341 laičnih svetovanj.

- Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se je v glavnem dogajala na  ŽK in je po zbranih podatkih dosegla 11.027 starejših in bolnih. Poleg medgeneracijskih skupin, se je različnih srečanj udeležilo 3.145 starejši, bolnih in invalidov.  Za izpeljavo vseh programov je bilo  v OK, DK, ŽK porabljenih le 21.559 EUR.

V ŠK Koper se izvajajo tudi drugi specifični programi: Popoldan na Cesti, Pomoč brezdomcem; v Zavodu Karitas Samarijan pa: Materinski dom, Varna Hiša, Vrtnica in Medgeneracijska središča.

 

Ravnatelj ŠK Matej Kobal

 

Pregled pripravila: Jožica Ličen, gsm 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si

POROČILO O DELU ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER ZA LETO 2012