Karitas po celi škofiji

TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713

Jozica.licen@rkc.si, ravnateljica ŠK

 

TATJANA RUPNIK, Vrhpolje 115a, 5271 Vipava,  gsm 041 762 029

Pnc.karitas@gmail.com; namestnica ravnateljice

 

MILENA BRUMAT,  Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 031 655 961

milena.brumat.zavod@siol.net – predstavnica Zavoda Samarijan

 

LJUBA SOBAN, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 273 000, 

ljuba.soban@siol.net, članica Sveta Slovenske karitas in so – voditeljica Odbora za materialno pomoč

 

MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, gsm 031 477 648

mppucmarija@gmail.com – so- voditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete

 

RENATA VONČINA, Prvačina 150, 5257 Prvačina, gsm 041 655 689

Voncina.renata@gmail.com – so voditeljica Odbora za materialno pomoč in voditeljica Goriške območne karitas

 

DARJA LEBAN OBID, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, gsm 041 586 358

Darja.obid@siol.net Voditeljica Tolminske območne Karitas

 

PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, gsm 031 335 969

Pavla.brec@gmail.com Voditeljica Istrske območne Karitas

 

FRANC VALENTIN, Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, gsm 051 627 826

Franc.valentin@gmail.com , predstavnik zaposlenih ŠK Koper

 

SLAVKO REBEC, Trg Brolo11, 6000 Koper, gsm 041 376 137

Slavko.rebec@rkc.si, generalni vikar koprske škofije in predstavnik Strokovnega sveta ŠK

 

STROKOVNI SVET ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

 

SLAVKO REBEC, 6274 Šmarje pri Kopru 70, gsm 041 376 137

Slavko.rebec@rkc.si, predsednik Strokovnega sveta ŠK

 

IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava,  gsm 031 452 217

Ivica.cermelj@gmail.com – predstavnica mreže Karitas, Dijaški dom ŠGV

 

MIRANDA FURLANI, Otlica 81 a, 5270 Ajdovščina, gsm 041 437 892

Miranda.furlani@gmail.com – predstavnica prostovoljcev, Petrov dom Šempeter

 

MAJDA ŽUŽEK, Snežniška 34, 6257 Pivka, gsm 040 674 585

Zuzek.majda@gmail.com, predstavnica katehetinj in katehetov

 

JANA BARBA, Rodiška 12, 6240 Kozina, gsm 040 754 237

Jana.barba@rkc.si, predstavnica župnij iz ŠPS

 

KLEMENTINA BAJEC, Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 12, gsm 031 778 586

Klementina.bajec@gmail.com , predstavnica zaposlenih v Zavodu Karitas Samarijan

 

LUCIJA BOŽIČ, Malorca, Prešernova 10, 5270 Ajdovščina, gsm 064 195 859

Malorca.karitas@gmail.com, predstavnica zaposlenih v Škofijski karitas

 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713

Jozica.licen@rkc.si , ravnateljica ŠK Koper

 


 

PISARNA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER,

Solkan, Skalniška 1,

 

Tel/fax 05/33 00 233;  e-pošta: karitas.koper@rkc.si

Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si// ,

TRR: SI56 0475 0000 3155 558

Uradne ure: ponedeljek – petek od 8. do 15. ure; 

 

JOŽICA LIČEN, ravnateljica ŠK Koper, gsm 041 429 713, jozica.licen@rkc.si

MARJANA PLESNIČAR JEZERŠEK, poslovna sekretarka, gsm 040 565 533, marjana.plesnicar@gmail.com

LJUDMILA Č. BOLTAR, računovodkinja, gsm 051 636 944, karitas.koper.racunovodstvo@rkc.si

FRANICA GRMEK, socialna delavka ŠK, gsm 041 767 763, franica.grmek@karitas.si

 

PISARNA ŠK V AJDOVŠČINI, Vipavska 11, 5270 Ajdovščina

e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net, tel. 05 36 62 372

Marjana Plesničar Jezeršek, poslovna sekretarka, 040 565 533, marjana.plesnicar@gmail.com

Program PNC in Center Bogdana Žorža: Tatjana Rupnik, 041762029, pnc.karitas@gmail.com,

Mihaela Kukolj, 041 816 877, mihaela.karitas@gmail.com

 

SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE, Bertoki Markova 38, 6000 Koper  

Vodja programa:  Darja Zver, gsm 051 313 265/05 90 28 289,

karitasbertoki.brezdomci@gmail.com

 

HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA

Program Podpora pri nastanitvi, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina

Lucija Božič, 064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com

 

DOM KARITAS NA CESTI,

Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: pnc.karitas@gmail.com

 

DOM KARITAS SOČA, Soča 25

Rezervacije in dogovor: marjana.plesnicar@gmail.com, 040 565 533;

Ključi: Erika Kavčič, gsm 041 296 090, ekav1@siol.net

 

 

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN, Skalniška 1, 5250 Solkan

tel. 05 33 00 234, e-pošta: info@zavodsamarijan; 

spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/

Direktorica: Milena BRUMAT,  gsm 031 655 961

 

Materinski dom Solkan, 5250 Solkan, Skalniška 1,  tel.in fax  05 33 00 234, e pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si,  gsm 041 331 639

Odgovorni:  Tanja Žorž 

Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter pri Gorici,

 tel. in faks: 05 9972052, 031 778 586 e pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si

Odgovorni: Klementina Bajec

 

Varna hiša Karitas za Primorsko

gsm 041 332 038, 031 655 961, e-pošta: : varna.hisa@zavodsamarijan.si

Odgovorni: Milena Brumat, Maša Ferjančič

 

Svetovalnica Lučka, cesta prekomorskih brigad 20, Šempeter,

gsm: 031 666 321, e-pošta: svetovalnica.lucka@zavodsamarijan.si

 

Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom, zdravljenje odvisnosti od alkohola , Center Karitas Bertoki, Markova 38, 6000 Koper

Vodja programa: Davorina Petrinja Pirnat, tel. 059 027 788,  gsm 040 980 464, e-pošta: program.vrtnica@zavodsamarijan.si

 

 

DRUGA KARITATIVNA GIBANJA IN USTANOVE:

 

VERA IN LUČ:

Duhovni asistent v Koprski škofiji:

Janez Kržišnik, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, gsm 041 766 845, janez.krzisnik@rkc.si

 

GORIŠKO PODROČJE: Alenka Lozar, Zadlog 8, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, 040 229 045, aknelarazol@gmail.com

KOPRSKO PODROČJE: Helena Penko, Kal 48, 6257 Pivka, 051-855-234,

 helena.penko@gmail.com

 

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov:

KBBI, Ljubljana, Tabor 12, 01 433 94 11, kbratstvo@gmail.com

 

Zavod TALITA KUM Postojna, Ljubljanska 28, tel. 05 720 39 84,

e-pošta: talita.kum@studioproteus.si

 

SLOVENSKA KARITAS, 1000 Ljubljana, Kristanova 1,

tel. 01 30 05 960, e-pošta: info@karitas.si , spletna stran: www.karitas.si

 

Zavod PELIKAN Karitas, Litijska 24, Ljubljana, tel. 01 548 03 63

pomoč zasvojenim SOS tel. 080 1221, e-pošta: pelikan@karitas.si

 

Materinski dom Gumnišče in Škofljica, tel. 01 366 77 21

Skupnost Srečanje, tel. 01 300 59 64 

 

ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, 3000 Celje, Muzejski trg 8,

tel. 0590 80 370, e-pošta: info@karitasce.si

 

ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, 1000 Ljubljana, Poljanska 2,

tel. 01 43 92 130, e-pošta: karitas@guest.arnes.si

 

NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, 2000 Maribor, Strossmayerjeva 15,

tel 0590 80 350, e-pošta: info@karitasmb.si

 

ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Martjanci 71, 9221 Martjanci

tel. 02 538 11 50, e-pošta: info@ms.karitas.si

 

ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO, Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto

Tel. 040 862 303, e-pošta: info@nm.karitas.si