Karitas po celi škofiji

TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713

Jozica.licen@rkc.si, ravnateljica ŠK

 

TATJANA RUPNIK, Cesta 98, 5270 Ajdovščina, gsm 041 762 029

Pnc.karitas@gmail.com; namestnica ravnateljice

 

MILENA BRUMAT,  Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 031 655 961

milena.brumat.zavod@siol.net – predstavnica Zavoda Samarijan

 

LJUBA SOBAN, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 273 000, 

ljuba.soban@siol.net, članica Sveta Slovenske karitas in so – voditeljica Odbora za materialno pomoč

 

MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, gsm 031 477 648

mppucmarija@gmail.com – sovoditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete

 

RENATA VONČINA, Prvačina 150, 5257 Prvačina, gsm 041 655 689

Voncina.renata@gmail.com – sovoditeljica Odbora za materialno pomoč in voditeljica Goriške območne karitas

 

DARJA LEBAN OBID, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, gsm 041 586 358

Darja.obid@siol.net Voditeljica Tolminske območne Karitas

 

PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, gsm 031 335 969

Pavla.brec@gmail.com Voditeljica Istrske območne Karitas

 

FRANC VALENTIN, Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, gsm 051 627 826

Franc.valentin@gmail.com , predstavnik zaposlenih ŠK Koper

 

SLAVKO REBEC, 6274 Šmarje pri Kopru 70, gsm 041 376 137

Slavko.rebec@rkc.si, generalni vikar koprske škofije in predstavnik Strokovnega sveta ŠK