Karitas po celi škofiji

TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

 

SLAVKO REBEC, Šmarje pri Kopru 70, 6274 Šmarje, 041 376 137

Slavko.rebec@rkc.si , v.d. ravnatelja Škofijske karitas Koper

 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina,  041 429 713

Jozica.licen@rkc.si - namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč

 

DAVORINA PETRINJA PIRNAT, Tublje 26, 5240 Kozina,  040 980 464

Vrtnica.karitas@gmail.com voditeljica odbora za deviantnost

 

MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava,  031 477 648

mppucmarija@gmail.com - voditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete

 

IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava,   031 452 217

Ivica.cermelj@gmail.com – voditeljica skupine za spremljanje

 

MILENA BRUMAT,  Skalniška 1, 5250 Solkan,  031 655 961

milena.brumat.zavod@siol.net

 

FRANICA GRMEK, Branik 33 r, 5295 Branik,  041 767 763

Franica.grmek@kp.karitas.si , socialna delavka ŠK

 

DARJA ZVER, Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, 051 313 265

Karitasbetoki.brezdomci@gmail.com

 

TATJANA RUPNIK, Cesta 98, 5270 Ajdovščina,  041 762 029

Pnc.karitas@gmail.com

 

LJUDMILA Č. BOLTAR, Skalniška 1, 5250 Solkan,  051 636 944

Karitas.koper@rkc.si