Pomagam pomagati

Škofijska karitas Koper se ob Materinskem dnevu in Tednu družine zahvaljuje vsem, ki pomagajo na različne načine, da lahko pomaga številnim družinam in posameznikom na področju Primorske. V ta namen je bila pripravljena zgibanka Pomagam pomagati, ki vabi k enkratni ali stalni pomoči. V prvem primeru je dovolj nakazilo, v drugem pa odločitev za Namensko pomoč ali Posvojitev na razdaljo. Zgibanko bodo prejeli bralci Primorskih novic, dobi pa se tudi v vseh Centrih karitas.

Gospodarska kriza, naraščajoča brezposelnost, nizki dohodki ali neizplačane plače so vzrok, da se s prošnjo za pomoč na karitas obrača vse več ljudi, ki so zašli v materialno stisko. Številne družine in posamezniki, med katerimi je veliko enostarševskih družin, težko shajajo iz meseca v mesec.

Materialna pomoč družinam in posameznikom v stiski se v Škofijski karitas Koper  izvaja v 13-ih centrih karitas, kjer so podatki za leto 2012 naslednji:

  • pomoč v hrani je prejemalo 3.580 družin in 1.456 posameznikov.
  • pripravljenih je bilo 18.681 paketov
  • oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.485 družin.
  • skupna teža zbrane in razdeljene hrane je znašala 428 ton., pri tem glavnino predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU.
  • Za pomoč pri plačilu položnic je bilo porabljenih 84.467 EUR,
  • Pomoč s šolskimi potrebščinami je prejelo 2.212 šolarjev, od tega je 143 otrok vključenih še v Posvojitev na razdaljo.

Karitas ima za družine tudi številne programe nematerialne pomoči, kot je spremljanje družin in posameznikov, laično svetovanje; za otroke deluje program Popoldan na Cesti, počitniški programi; starejši so deležni obiskov, družabnih srečanj do konkretne pomoči. 

V letu 2013 potrebe niso nič manjše. Prav v teh dneh v Centralna skladišča karitas prihaja hrana EU, v prvi dobavi bomo v Centralno skladišče v Ajdovščino, ki pokriva celotno Primorsko prejeli 130 ton. Iz EU dobimo mleko, olje, moko, testenine, riž in pšenični zdrob; ostale artikle dokupimo iz sredstev, ki jih zberemo v raznih akcijah, zato hvala, številne družine bodo hvaležne.

Pripravila: Jožica Ličen, gsm 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si

ZGIBANKA