To kar delamo

"Veselo oznanilo je, da Bog še vedno ljubi svet preko tebe. Ti si božje veselo oznanilo. Ti si božja ljubezen v delovanju. Vsak trenutek prihaja kdo v stik z nami; ljudje morajo postati drugačni in boljši, ker nas srečujejo. Mi moramo izžarevati božjo ljubezen."

mati Terezija

 

Sodelavci Karitas v Koprski škofiji izvajamo številne programe pomoči ljudem v različnih stiskah: družine, otroci, starejši, brezdomci, zasvojeni..

Naši sodelavci so pripravljeni prisluhniti, poslušati, spremljati, svetovati in tudi konkretno, v okviru možnosti, pomagati, zato le nekaj številk:

  • Več kot 2.000 stalnih in občasnih prostovoljcev Karitas opravi letno več kot 120.000 ur prostovoljnega dela,
  • preko 6.000 oseb je v Koprski škofiji, ki jim Karitas pomaga s hrano, higienskim materialom, šolskimi potrebščinami, obleko, obutvijo ali drugimi osebnimi predmeti, vedno več tudi pri plačilu nujnih računov,
  • v enem letu razdelimo več kot 325 ton hrane in higienskega materiala, zvezkov in drugih šolskih potrebščin, obleke obutve in drugih osebnih predmetov
  • letna vrednost pomoči Karitas (brez prostovoljnega dela) znaša preko700.000 EUR.

Materialna in finančna pomoč se deli na podlagi Pravilnika o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Dobite nas na najbližji Župnijski, Dekanijski ali Območni karitas.

Javni socialnovarstveni program za otroke in mladostnike »POPOLDAN NA CESTI“

Dnevni center za brezdomce, Bertoki

Dom Karitas v Soči

Informacije o posameznih programih so predstavljene na spletu, lahko nam pišete ali komentirate na Facebooku.