Popoldne na Cesti

Namen

Namen programa je izboljšati in oplemenititi kakovost življenja otrok, starih od 6 do 15 let, jim omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter nuditi brezplačno učno pomoč. V program so vključeni tudi  prostovoljci, dijaki srednjih šol in vsi ostali, ki čutijo, da bi radi pomagali. Otrokom nudijo učno pomoč in kakovostno preživljanje prostega časa z kreativnimi delavnicami.

Cilj

V največji možni meri otrokom zagotoviti možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, zapolnjevanje vrzeli v socialnem, emocionalnem in kognitivnem razvoju otroka, obvladovanje učnih težav s primernimi učnimi tehnikami in didaktičnimi metodami, preventiva na področju ohranjanja duševnega zdravja otrok, ozaveščenje in širjenje prostovoljstva med mladimi in v širši javnosti.

Komu je program namenjen?

Otroci stari od 6 do 15 let, ki potrebujejo učno pomoč in ki radi koristno in kreativno preživijo svoj prosti čas.

Izvajalec

Škofijska karitas Koper

Vsebina

Vsebine programa vključujejo otrokove ter mladostnikove težnje in potrebe po izobraževalnih, športnih, kulturnih, umetnostnih in prostovoljnih dejavnostih. Otrokom in mladim iz socialno šibkih družin nudimo pomoč pri učenju, brezplačnih inštrukcijah, družabnih in športnih dejavnosti, socialnih igrah, kot tudi pri ustvarjalnih in pogovornih delavnicah, ekskurzijah, letovanju, taboru in izletih. Z dejavnostmi program vzpodbuja ustvarjalnost in kreativnost otrok in mladih.

Urnik in kraj izvajanja

Preventivni program deluje v dveh statističnih regijah, že na štirih lokacijah od poteka celo koledarsko leto z izjemo v mesecu avgustu: na Cesti pri Ajdovščini, na Slapu pri Vipavi, v Pivki ter v Ilirski Bistrici;

POPOLDAN NA CESTI je odprt vsako sredo in četrtek od 16. do 18. ure,  v Domu Karitas na Cesti, Cesta 98, 5270 Ajdovščina

POPOLDNE NA SLAPU vsako soboto od 15h do 17 ure, v prostorih stare šole na Slapu.

POPOLDNE V PIVKO je odprt vsak ponedeljek od 15h do 17 ure, prostori Karitas v Pivki, Kolodvorska 4, Pivka

POPOLDNE V TRNOVEM pa vsak torek od 16h do 18 ure, prostori samostana šolskih sester.

Kontaktne osebe

Za informacije Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com – Popoldan na Cesti,  Ljubica Ženko, 051 825 334- Popoldne na Slapu, Julka Dekleva, 040 378 851- Popoldne v Pivko, s.Martina Radež, 031 389 630- Popoldne v Trnovem

Financerji

Programe financira MDDSZ, FIHO, donacije, občine in lastna sredstva Škofijske karitas Koper.

Utrinek

„S prostovoljnim delom sem se prvič srečala pri programu Popoldan na Slapu, kjer organiziramo delavnice za otroke in z njimi aktivno preživljamo prosti čas. Kot študentki razrednega pouka mi je tak način dela dal nove možnosti za uresničevanje svojih idej povezanih z organiziranjem delavnic in različnih iger. Vsakič pa mi največ pomeni delo z ljudmi, pristen stik z vsakim od otrok in spoznavanje njihovega sveta.“

„ Prostovoljka sem že tretje leto zapored, saj mi je v veselje svoje znanje deliti z drugimi in otrokom pokazati da je tudi šola lahko zabavna.“

„Prostovoljka sem zato, ker me to veseli in ker rada delim prosti čas z drugimi. To delo mi pomeni druženje in zabavo.“

„ Ker rada drugim omogočam, da lažje živijo in ker rada pomagam komurkoli in kadarkoli.“

 

V letu 2012:

V preventivni program za otroke je bilo v letu 2012 vključenih 111 otrok. Od tega je 34 otrok program obiskovalo enkrat ali večkrat na teden, 52 otrok je bilo v program vključenih večkrat na mesec, 20 otrok je bilo v programu nekajkrat na leto in 5 otrok je bilo v program vključenih enkrat v letu.

V mesecu novembru smo odprli novo lokacijo v Ajdovščini, namesto srede na Cesti, kar se je izkazalo za dobro.

V program je bilo vključenih 62 prostovoljcev iz različnih statističnih regij in različnih starosti.

Odrasli animatorji so v letu 2012 skupno opravili 2310 ur, dijaki srednjih šol in študentje pa skupno 2413 ur, kar skupaj znese 4723 ur.

Program ne bi mogel potekati brez podpore in sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami: OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OŠ Dobravlje s podružnicami, OŠ Vipava, OŠ Pivka, obe osnovni šoli v Ilirski Bistrici; SŠ Veno Pilon iz Ajdovščine, Škofijsko Gimnazijo Vipava, Šolskim centrom Postojna: Gimnazijo Ilirska Bistrica in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, iz katerih prihajajo mladi  prostovoljci, dijak.

V letu 2012 smo sodelovali s Slovensko filantropijo-združenjem za promocijo prostovoljstva, z lokalnimi skupnostmi in župnijami ter z  Medgeneracijskim centrom Samarijan.

Delovala je tudi Svetovalnica za starše, otroke in mlade, ob sredah med 13:30 in 16:30 na tel. 041 762 029 ali preko elektronskega naslova: pnc.karitas@gmail.com .

V mesecu juliju je v sodelovanju z Otroki Istrske OK in  Posvojenci na razdaljo potekal tabor  v Domu Karitas Soča od 9.7.2012 do 14.7.2012. Skupaj se ga je udeležilo 38 otrok, 5 animatork in 3 kuharji.