POMOČ BREZDOMCEM Bertoki

DNEVNI CENTER ZA BREZDOMCE, BERTOKI

Program »Pomoč brezdomcem« je nizkopražni program, ki je primarno namenjen brezdomcem, sekundarno osebam, ki nimajo urejenega bivališča oz. prebivališča ter terciarno vsem, ki so v  materialni, psihosocialni in duhovni stiski ter potrebujejo in sprejemajo našo pomoč.

Našo dejavnost lahko razdelimo na tri sklope:

Dnevni sklop

V dnevnem centru imajo uporabniki na voljo dnevni prostor za druženje in koristno izrabo prostega časa, dobijo lahko hladen obrok in brezalkoholne napitke oz. si sami skuhajo topel obrok v čajni kuhinji. 1x tedensko manjši paket prehrane za seboj

Higienski sklop

  1. opravijo lahko osnovne higienske potrebe – tuširanje, umivanje las, britje;
  2. dobijo čisto spodnje perilo, čista oblačila, obutev;
  3. pranje manjših količin oblačil, ki jih uporabniki hranijo v dnevnem centru.

Informativno,  svetovalni sklop

  • osnovno psihosocialno podporo, strokovno pomoč, informacije – splošne, pravne
  • urejanje osebnih dokumentov, statusne dokumentacije
  • pomoč pri urejanju dokumentacije za DSP, IDP, ZZ v sodelovanju z matičnim CSD
  • pomoč pri reševanju prenočevanja in nastanitve ter plačilu
  • motiviranje in podporo uporabnikom, ki se odločajo za spremembo načina življenja in spremljanje ob pripravah na vključevanje v programe rehabilitacije, nastanitvi
  • pomoč pri urejanju različnih dolgov, globe, nadomeščanja plačil z družbeni koristnim delom
  • S tem, ko osebe sprejemamo take kot so ter spodbujamo njihove pozitivne strani, jim nudimo oporo in omogočimo varno okolje, ki jim nadomešča družino. Z njimi delamo več nivojsko, saj ko zberejo dovolj moči in izrazijo potrebo po spremembi načina življenja (vključitvi v višje pražne programe), jih pri tem podpiramo in pomagamo. Pomagamo jim tudi pri reševanju stanovanjskega vprašanja, saj je to pomemben faktor pri socialnem vključevanju. Po zaključku višje pražnega programa in začasni nastanitvi  spremljamo njihovo socializacijo in nudimo podporo.

Urnik in kraj izvajanja

Ponedeljek, sreda in petek od 8h do 14h; torek in četrtek od 12h do 18h

Naslov:  Center karitas Bertoki, Markova 38,  Bertoki, 6000 Koper

Kontaktna oseba

Darja Zver 051 313 265, 059 028 289 ali karitasbertoki.brezdomci@gmail.com

Financerji

Program sofinancirajo MDDSZ, FIHO, lokalne skupnosti, donatorji ter Škofijska karitas iz lastnih sredstev.