Karitas po celi škofiji

TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713

Jozica.licen@rkc.si, ravnateljica ŠK

 

TATJANA RUPNIK, Vrhpolje 115a, 5271 Vipava,  gsm 041 762 029

Pnc.karitas@gmail.com; namestnica ravnateljice

 

MILENA BRUMAT,  Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 031 655 961

milena.brumat.zavod@siol.net – predstavnica Zavoda Samarijan

 

LJUBA SOBAN, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 273 000, 

ljuba.soban@siol.net, članica Sveta Slovenske karitas in so – voditeljica Odbora za materialno pomoč

 

MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, gsm 031 477 648

mppucmarija@gmail.com – so- voditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete

 

RENATA VONČINA, Prvačina 150, 5257 Prvačina, gsm 041 655 689

Voncina.renata@gmail.com – so voditeljica Odbora za materialno pomoč in voditeljica Goriške območne karitas

 

DARJA LEBAN OBID, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, gsm 041 586 358

Darja.obid@siol.net Voditeljica Tolminske območne Karitas

 

PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, gsm 031 335 969

Pavla.brec@gmail.com Voditeljica Istrske območne Karitas

 

FRANC VALENTIN, Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, gsm 051 627 826

Franc.valentin@gmail.com , predstavnik zaposlenih ŠK Koper

 

SLAVKO REBEC, Trg Brolo11, 6000 Koper, gsm 041 376 137

Slavko.rebec@rkc.si, generalni vikar koprske škofije in predstavnik Strokovnega sveta ŠK

 

STROKOVNI SVET ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

 

SLAVKO REBEC, 6274 Šmarje pri Kopru 70, gsm 041 376 137

Slavko.rebec@rkc.si, predsednik Strokovnega sveta ŠK

 

IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava,  gsm 031 452 217

Ivica.cermelj@gmail.com – predstavnica mreže Karitas, Dijaški dom ŠGV

 

MIRANDA FURLANI, Otlica 81 a, 5270 Ajdovščina, gsm 041 437 892

Miranda.furlani@gmail.com – predstavnica prostovoljcev, Petrov dom Šempeter

 

MAJDA ŽUŽEK, Snežniška 34, 6257 Pivka, gsm 040 674 585

Zuzek.majda@gmail.com, predstavnica katehetinj in katehetov

 

JANA BARBA, Rodiška 12, 6240 Kozina, gsm 040 754 237

Jana.barba@rkc.si, predstavnica župnij iz ŠPS

 

KLEMENTINA BAJEC, Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 12, gsm 031 778 586

Klementina.bajec@gmail.com , predstavnica zaposlenih v Zavodu Karitas Samarijan

 

LUCIJA BOŽIČ, Malorca, Prešernova 10, 5270 Ajdovščina, gsm 064 195 859

Malorca.karitas@gmail.com, predstavnica zaposlenih v Škofijski karitas

 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713

Jozica.licen@rkc.si , ravnateljica ŠK Koper

 


 

PISARNA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER,

Solkan, Skalniška 1,

 

Tel/fax 05/33 00 233;  e-pošta: karitas.koper@rkc.si

Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si// ,

TRR: SI56 0475 0000 3155 558

Uradne ure: ponedeljek – petek od 8. do 15. ure; 

 

JOŽICA LIČEN, ravnateljica ŠK Koper, gsm 041 429 713, jozica.licen@rkc.si

MARJANA PLESNIČAR JEZERŠEK, koordinatorka in organizatorka socialnih programov, gsm 031 393 666, marjana.plesnicar@gmail.com

MATEJA CURK, knjigovodja in tajnica, gsm 051 636 944, karitas.koper.racunovodstvo@rkc.si

FRANICA GRMEK, socialna delavka ŠK, gsm 041 767 763, franica.grmek@karitas.si

 

PISARNA ŠK V AJDOVŠČINI, Vipavska 11, 5270 Ajdovščina

e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net, tel. 05 36 62 372

Marjana Plesničar Jezeršek, 031 393 666, marjana.plesnicar@gmail.com

Program PNC in Center Bogdana Žorža: Tatjana Rupnik, 041762029, pnc.karitas@gmail.com

 

SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE, Bertoki Markova 38, 6000 Koper  

Vodja programa:  Darja Zver, gsm 051 313 265/05 90 28 289,

karitasbertoki.brezdomci@gmail.com

 

HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA

Program Podpora pri nastanitvi, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina

Lucija Božič, 064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com

 

DOM KARITAS SOČA, Soča 25

Rezervacije in dogovor: marjana.plesnicar@gmail.com, 040 565 533;

Ključi: Erika Kavčič, gsm 041 296 090, ekav1@siol.net

 

ZAPOSLENI znotraj ŠK Koper:

Marjana Plesničar Jezeršek, Franica Grmek, Tatjana Rupnik, Mateja Curk, Darja Zver, Franc Valentin, Lucija Božič, Anja Marc, Suzana Vidmar, Ljudmila Čibej Boltar.

Razmerje med nanižjo in najvišjo plačo znotraj ŠK Koper je 1:1,6.

 

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN, Skalniška 1, 5250 Solkan

tel. 05 33 00 234, e-pošta: info@zavodsamarijan; 

spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/

Direktorica: Milena BRUMAT,  gsm 031 655 961

 

Materinski dom Solkan, 5250 Solkan, Skalniška 1,  tel.in fax  05 33 00 234, e pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si,  gsm 041 331 639

Odgovorni:  Tanja Žorž 

Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter pri Gorici,

 tel. in faks: 05 9972052, 031 778 586 e pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si

Odgovorni: Klementina Bajec

 

Varna hiša Karitas za Primorsko

gsm 041 332 038, 031 655 961, e-pošta: : varna.hisa@zavodsamarijan.si

Odgovorni: Milena Brumat, Maša Ferjančič

 

Svetovalnica Lučka, cesta prekomorskih brigad 20, Šempeter,

gsm: 031 666 321, e-pošta: svetovalnica.lucka@zavodsamarijan.si

 

Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom, zdravljenje odvisnosti od alkohola , Center Karitas Bertoki, Markova 38, 6000 Koper

Vodja programa: Davorina Petrinja Pirnat, tel. 059 027 788,  gsm 040 980 464, e-pošta: program.vrtnica@zavodsamarijan.si

 

 

DRUGA KARITATIVNA GIBANJA IN USTANOVE:

 

VERA IN LUČ:

Duhovni asistent v Koprski škofiji:

Janez Kržišnik, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, gsm 041 766 845, janez.krzisnik@rkc.si

 

GORIŠKO PODROČJE: Alenka Lozar, Zadlog 8, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, 040 229 045, aknelarazol@gmail.com

KOPRSKO PODROČJE: Helena Penko, Kal 48, 6257 Pivka, 051-855-234,

 helena.penko@gmail.com

 

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov:

KBBI, Ljubljana, Tabor 12, 01 433 94 11, kbratstvo@gmail.com

 

Zavod TALITA KUM Postojna, Ljubljanska 28, tel. 05 720 39 84,

e-pošta: talita.kum@studioproteus.si

 

SLOVENSKA KARITAS, 1000 Ljubljana, Kristanova 1,

tel. 01 30 05 960, e-pošta: info@karitas.si , spletna stran: www.karitas.si

 

Zavod PELIKAN Karitas, Litijska 24, Ljubljana, tel. 01 548 03 63

pomoč zasvojenim SOS tel. 080 1221, e-pošta: pelikan@karitas.si

 

Materinski dom Gumnišče in Škofljica, tel. 01 366 77 21

Skupnost Srečanje, tel. 01 300 59 64 

 

ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, 3000 Celje, Muzejski trg 8,

tel. 0590 80 370, e-pošta: info@karitasce.si

 

ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, 1000 Ljubljana, Poljanska 2,

tel. 01 43 92 130, e-pošta: karitas@guest.arnes.si

 

NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, 2000 Maribor, Strossmayerjeva 15,

tel 0590 80 350, e-pošta: info@karitasmb.si

 

ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Martjanci 71, 9221 Martjanci

tel. 02 538 11 50, e-pošta: info@ms.karitas.si

 

ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO, Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto

Tel. 040 862 303, e-pošta: info@nm.karitas.si