POPOLDAN NA CESTI

Javni socialnovarstveni program za otroke in mladostnike

»POPOLDAN NA CESTI“

Namen

Namenjen je kratkotrajni dnevni obravnavi otrok in mladih, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin ter potrebujejo posebno varstvo in skrb. V program so vključeni tisti otroci in mladi, pri katerih so prisotne vedenjske težave, učne težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd.

Komu je program namenjen?

V program so vključeni:

- otroci in mladi, ki sami izrazijo željo

- otroci (osnovnošolci), ki jih k nam napoti šolska svetovalna služba

- otroci in mladi, ki so obravnavani na CSD – ju in jih le ta napoti k nam

- otroci in mladi, ki jih v program vključijo starši

Vsebina

Vsebine programov so naravnane tako, da spodbujajo otrokove ter mladostnikove težnje in potrebe po izobraževalnih, kulturnih, umetnostnih, športnih in prostovoljnih dejavnosti. Otrokom in mladim iz socialno šibkih družin nudimo pomoč pri učenju z brezplačnimi inštrukcijami. V enaki meri se posvečamo socialnim igram, pogovornim delavnicam, družabnim in športnim dejavnosti. Spodbujamo njihovo samostojnost, ko z njimi in zanje organiziramo ekskurzije, letovanja, tabore in izlete. Omogočamo jim, da v odnosu z otroki razvijajo in krepijo svoje talente.

Urnik in kraj izvajanja

Preventivni program deluje v dveh statističnih regijah, na desetih lokacijah. Poteka celo koledarsko leto z izjemo v mesecu avgustu:

- POPOLDAN NA CESTI vsak dan od 10h do 15h, četrtek od 10h do 18h,  v Domu Karitas na Cesti, Cesta 98, 5270 Ajdovščina.

- POPOLDNE V AJDOVŠČINI vsako sredo od 14:30 do 18:30,  na Karitas vipavske dekanije, Vipavska cesta 11, 5270 Ajdovščina.

- POPOLDNE V VIPAVI vsak torek od 14:30 do 18:30,  v prostorih Škofijske gimnazije Vipava, Goriška cesta 29, 5271 Vipava.

- POPOLDNE V VRHPOLJU  vsak ponedeljek od 14:30 do 18:30,  v  prostorih župnijske dvorane, Vrhpolje 30, 5271 Vipava.

- POPOLDNE V KAMNJAH vsako sredo od 16:00 do 18:00,  v prostorih župnišča, Kamnje 52, 5263 Dobravlje.

- POPOLDNE NA SLAPU po dogovoru , v prostorih stare šole na Slapu.

- POPOLDNE V PIVKO vsak ponedeljek od 14:30 do 17:30 in sredo od 14:30 do 17:30, prostori Karitas v Pivki, Kolodvorska 4, Pivka

- POPOLDNE V ILIRSKI BISTRICI  vsak četrtek od 14:30 do 17:30, prostori OŠ Antona Žnideršiča,

- POPOLDNE V ŠEMPETRU vsako sredo od 14:30 do 17:30,  v  prostorih župnišča, Cesta prekomorskih brigad 24, 5290 Šempeter pri Gorici.

- POPOLDNE V POSTOJNI vsak torek od 14:30 do 18:30 v prostorih Ljudske univerze v Postojni.


Kontaktne osebe

PNC

Za informacije Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com,

Mateja Curk, 040 729 173 – Popoldan na Cesti, Ajdovščini, Vrhpolju, v Postojni, v Šempetru, v Vipavi, v Ilirski Bistrici;

Ljubica Ženko, 051 825 334, Ingrid Petrič- 041 513 589- Popoldne na Slapu,

Julka Dekleva, 040 378 851- Popoldne v Pivko,

Klavdija Petrovčič, 041 938 793- Popoldne v Kamnjah.

 

MLADA KARITAS

Mentorica mladim prostovoljcem:  Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com, Mihaela Kukolj 041 816 877 – članica delovne skupine YoungCaritas- Mlada Karitas na Slovenski Karitas. 

Financerji

Program financira: MDDSZEM,  FIHO, občine, ZRSZ.