Center Bogdana Žorža

V letu 2019 smo ustanovili Center Bogdana Žorža, kot nadgradnjo delujočega programa Popoldan na cesti, z namenom, da družinam ponudimo tako preventivo, ki bo večje stiske preprečila, kot tudi dodatno pomoč pri že obstoječih težavah. V okviru Centra smo najprej pričeli z Usposabljanjem v piramidi svetovanja s katerim izobražujemo naše sodelavke, ki v Centrih karitas poskušajo po svojih najboljših močeh pomagati vsakomur, ki na njihova vrata potrka. Lahko pa rečemo, da znanje, ki so ga udeleženke pridobile, že uporabljajo na terenu in jim v času, ko so se stiske med prejemniki pomoči poglobile, zelo koristijo. Že več časa smo imeli v načrtu tudi Šolo za starše, ki bi nudila staršem znanje za ravnanje iz različnih življenjskih področji pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov, ki izhajajo iz njihovih potreb. Glavni namen Šole za starše pa je usposobiti starše za učinkovito, odgovorno starševstvo, ki omogoča otrokom, da odrastejo v zrele in odgovorne osebe. Starše opolnomočiti, da bi znali prisluhniti, da bi znali videti z očmi in s srcem.  

Kontaktna oseba:
Tatjana Rupnik, 041 762 029, tatjana.karitas@gmail.com.