Dokumenti in obrazci

Statuti

Pravilniki

Plan dela 2024:
- Nadaljevanje obstoječih programov ŠKK; - Nadaljevanje podpore DOK in Centrom karitas s strani zaposlenih na ŠKK; - Nadaljevanje materialne, finančne in psihosocialne pomoči družinam in posameznikom; - Obisk ravnatelja vseh preostalih županov občin v katerih deluje ŠKK, ki jih ni obiskal v letu 2023; - Ureditev dela računovodstva za DOK; - Izvedba duhovnih obnov, izobraževanj in romanja sodelavcev Karitas; - Praznovanje 30-letnice projekta Umetniki za karitas; - Ureditev arhiva ŠKK.