Materialna pomoč

  Cenzus za dodelitev materialne pomoči za leto 2024 je

  400 EUR na družino in 260 EUR na družinskega člana.

  V Centrih Karitas delimo hrano, ki jo dobimo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, hrano in higienski material, ki ga ŠKK kupi s sredstvi namenjenimi za pomoč družinam in posameznikom, hrano, ki jo DOK nakupijo s sredstvi, ki jih pridobijo na lokalnih razpisih ter hrano, ki se zbere v košaricah po trgovinah.

   

  V letu 2023 smo v Centrih Karitas zbrali in med 1.294 družin ter 1.696 posameznikov (skupaj 7.586 oseb) razdelili:

   

  Hrana ŠK

  Hrana EU

  Hrana DK

  Košarice

  Skupaj

  Skupno kg

  25.621,3

  180.223,2

  22.193,9

  31.290,0

  259.328,4

   

  V letu 2023 smo na ravni ŠKK pomagali pri plačilu položnic v skupni višini 91.829 EUR. V največji meri smo pomagali družinam in posameznikom pri plačilu stroškov za kurjavo in elektriko. Zlasti smo bili pozorni do stisk starejših, ki živijo sami, imajo nizke pokojnine in težko plačujejo najnujnejše stroške.

  ŽK in DOK so plačilom položnic pomagale 250-im družinam, starejšim in otrokom, v skupnem znesku 51.077 EUR.

  Na ravni ŠKK smo pri plačilu položnic pomagali 160-im družinam ali posameznikom, v znesku 40.752 EUR.

  V letu 2023 je 130 družin oz. posameznikov v večjih stiskah in nesrečah prejelo pomoč, v skupni višini 278.214 EUR.

  Od tega je bilo 98 družin in posameznikov, ki so utrpeli posledice neurij. Sredstva za pomoč tem družinam so prispevali država in darovalci.

  Iz sklada Za-upanje so prejele pomoč dve družini, v skupni višini 5.878 EUR.

  13 družin je neposredno iz sredstev Radia 1  prejelo večjo  pomoč, v skupni višini  25.000 EUR.

  Iz sredstev ŽK in DOK so večjo pomoč prejele družine, posamezniki in starejši v skupni v višini 45.353 EUR.

   

    1. POMOČ DRUŽINAM
     Družine se največkrat znajdejo v stiski zaradi brezposelnosti, bolezni in psihičnih stisk. Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti in občasno pri plačilu osnovnih položnic. Pomaga tudi s pomočjo in pri urejanju pravic, kot so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči. Na Karitas prihaja vse več družin, ki poleg gmotne pomoči potrebujejo tudi pomoč pri premagovanju čustvenih stisk, težav v medsebojnih odnosih, obvladovanju stresa in postavljanju lastnih meja.

     Družinam pomagamo najprej na ravni dekanijskih/območnih karitas, ko pa so stiske večje tudi na ravni Škofijske karitas.

     Kontakt: Franica Grmek, socialna delavka, 041 767 763, franica.grmek@karitas.si

     Družinam je na voljo tudi specifični program:

     1. POMOČ OTROKOM
      Vse več otrok nima izpolnjenih osnovnih pogojev za pridobivanje izobrazbe. Zaradi materialnih in drugih težav njihovih družin, postajajo med sovrstniki vse bolj zapostavljeni. Karitas v sodelovanju z osnovnimi šolami, občinami in strokovnimi službami pomaga osnovnošolcem pri nakupu šolskih potrebščin ter plačilu drugih obveznosti. Na Škofijski karitas Koper so za pomoč otrokom na voljo še trije specifični programi:

      1. POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM IN INVALIDNIM
       Starejšim, bolnim, preizkušanim, sodelavci Karitas s prepoznavanju njihovih potreb, stisk, pomagamo zadovoljevati njihove življenjske potrebe: na telesnem, psihosocialnem in duhovnem področju.
         • Pomoč starejšim, bolnim, preizkušanim, ki se izvaja na ravni ŽK in DOK

         • Pomoči starejšim, bolnim, preizkušanim v ustanovah

         • Pomoč starejšim, bolnim, preizkušanim v skupinah za starejše

         • Skupina za duhovno spremljanje preizkušenih

         • Počitnice starejših (sodelavcev Karitas) in njihovih družinskih članov
            • Odbor za starejše, bolne in preizkušane ŠK

             V letu 2023 smo na tak ali drugačen način pomagali 7.245-tim starejšim, bolnim in preizkušanim osebam.

        1.  POMOČ BREZDOMCEM
         Pomoč brezdomcem se izvaja v Centrih karitas, kjer lahko dobijo osnovne potrebščine, živila ter svetovanje pri urejanju statusnih in stanovanjskih razmer. V manjših krajih p je pomoč brezdomcem organizirana v manjšem obsegu v okviru župnijskih Karitas.

        1. POMOČ MIGRANTOM
         Migrantom, predvsem delovnim, v Centrih karitas pomagamo materialno pa tudi s pogovorom in usmeritvijo k pristojnim službam za urejanje pravic in dovoljenj.

         Leto 2022 je zaznamoval tudi napad Rusije na Ukrajino. Med ljudmi se je pokazala velika solidarnost do ljudi, ki so se znašli sredi vojne in bili primorani zapustiti svoje domove. Po Centrih karitas so takoj stekle akcije zbiranja materiala za begunce in zbralo se je veliko. Pri zbiranju so sodelovale župnije, šole, vrtci in posamezniki, akcijo za pomoč Ukrajini so v sodelovanju s Karitas takoj organizirali tudi lokalni umetniki. V sodelovanju s CZ in SK je bila pomoč odpeljana na ukrajinske meje.

         Na območju Škofije Koper je bivalo (ali še biva) kar 421 oseb (160 družin) iz Ukrajine. V župniščih v Izoli, Oseku in Ilirski Bistrici so za begunske družine pripravili tudi prostore za bivanje. V centrih karitas so jim pomagali s prehranskimi paketi, oblačili in drugimi potrebščinami pa tudi s pogovorom in usmerjanjem, kar je bilo velikokrat izziv zaradi jezikovnih ovir.