Posvojitev na razdaljo

Posvojitev na razdaljo pomeni, da se posamezniki, družine ali skupine odločijo, da bodo vsaj eno leto pomagali otroku iz Koprske škofije z najmanj 30 EUR mesečno. Otroka, ki ga »posvojijo na razdaljo« Škofijska karitas Koper predstavi, tako, da vedo, komu je njihov dar namenjen, vendar brez osebnih podatkov, da zavarujemo na eni strani otroka in na drugi strani darovalca. Posebni stiki med »posvojiteljem« in »posvojencem« niso predvideni, morda le gesta zahvale ali voščilo, ki ga posreduje pisarna Škofijske karitas.

Pomoč prejemajo otroci iz socialno šibkih in številčnih družin, otroci brez enega ali obeh staršev, otroci s posebnimi potrebami, …