Popoldan na cesti

Javni socialnovarstveni program za otroke in mladostnike »POPOLDAN NA CESTI“ 

Program Popoldan na cesti deluje že od leta 2001. Namenjen je kratkotrajni dnevni obravnavi otrok in mladih, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin ter potrebujejo posebno varstvo in skrb. V program so vključeni tisti otroci in mladi, pri katerih so prisotne vedenjske težave, učne težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd. Na programu nudimo brezplačno učno pomoč, ustvarjalne, pogovorne in socialne delavnice. Predvsem nam je pomembno, da otroci čas preživijo brez elektronskih naprav v družbi vrstnikov. 

Urnik in kraj izvajanja 

POPOLDNE V AJDOVŠČINI vsako sredo od 13:00 do 18:30, v prostorih Škofijske karitas Koper, Vipavska cesta 11, 5270 Ajdovščina. 

POPOLDNE V VIPAVI vsak torek od 14:00 do 18:30, v prostorih Škofijske gimnazije Vipava, Goriška cesta 29, 5271 Vipava.  

POPOLDNE V KAMNJAH po dogovoru, v prostorih župnišča, Kamnje 52, 5263 Dobravlje. 

POPOLDNE NA SLAPU po dogovoru , v prostorih stare šole na Slapu.  

Kontaktne osebe:
Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com
Ljubica Ženko, 051 825 334 – Popoldne na Slapu,
Klavdija Petrovčič, 041 938 793- Popoldne v Kamnjah.