Namenska pomoč

Sveta ne bomo nikoli spremenili, med nami in okoli nas so »ubogi« in delo v Njegovem imenu prinaša blagoslov. Vsak dan se ljudje znajdemo v različnih stiskah. Nekatere premagamo sami, drugih ne. Ko nastopi slednje, se obrnejo ljudje na nas. Da bi še naprej prinašali ljudem v stiski luč, se na vas obračamo s prošnjo za pomoč. Kot stalni darovalec se lahko vključite v NAMENSKO POMOČ in darujete najmanj 5 EUR mesečno.

NAMENSKA POMOČ je mesečni dar v višini najmanj 5 EUR, ki jih darovalec predhodno nameni za reševanje točno določene stiske:

  • za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom;
  • za pomoč starejšim;
  • za pomoč bolnim in drugače prizadetim;
  • za pomoč otrokom in šolarjem;
  • za pomoč brezdomcem;
  • za pomoč beguncem in tujcem;
  • za pomoč v tujini
  • ali pa namen prepustite nam.

Vaš dar lahko nakazujete mesečno, na tri mesece, dvakrat ali enkrat letno. Položnice vam pošljemo enkrat letno. Priporočamo nakazovanje preko trajnika, kar lahko, z vašim dovoljenjem, uredimo tudi mi. V kolikor se ne odločite za trajno namensko pomoč, bomo hvaležni tudi za enkraten dar na naš TRR:

Škofijska karitas Koper
Vipavska cesta 11
5270 Ajdovščina
SI56 0475 0000 3155 558
Namen: namenska pomoč za _________________
Sklic: SI00 29012