Istrska območna karitas

Predsednik: IVAN KAVČIČ,  040 207 509, janez.kavcic@rkc.si

Voditeljica:  PAVLA BREC, 031 335 969, pavla.brec@gmail.com

Blagajničarka: Rosemarie Furlan, 031 207 309, rozi.furlan@gmail.com

Uradne ure v Centrih karitas:

 • Center karitas KOPER, Dijaška ulica 5, Koper
  Vsak četrtek od 9-10 ure, 15-17 ure
  Voditeljica: PAVLA BREC, 031 335 969, pavla.brec@gmail.com
  • Center karitas PORTOROŽ, Cvetna pot 4:
   Vsak drugi četrtek v mesecu od 9 do 11 ure
   Voditeljica: Anita Valič, 041 842 162, valic.ana@gmail.com
  • Center karitas IZOLA, Gregorčičeva 74, 6310 Izola
   Vsaka sreda od 9. do 11. ure in od 17. do 19. ure
   Voditeljica: Suzana Vidmar, 041 585 760, suzy.vidmar@gmail.com