Kraška območna karitas

Predsednik: ALEKSANDER SKAPIN, 041 499 471,  aleksander.skapin@rkc.si

Voditeljica: NATAŠA GODINA, 041 581 147, natasa.godina@amis.net

Uradne ure v Centru Karitas Sežana, Repentaborska 1, 6210 Sežana:

vsako 2. in 4.  sredo v mesecu od 16. do 18. ure

Voditeljica centra: NATAŠA GODINA, 041 581 147, natasa.godina@amis.net