Prostovoljstvo

Karitas je tretji steber pastoralnega poslanstva Cerkve. Kristjani s karitativnim delovanjem to poslanstvo uresničujejo tudi z organiziranim delovanjem znotraj Karitas. Ker je Karitas prostovoljska organizacija, ki deluje z minimalnim številom zaposlenih sodelavcev so prostovoljni sodelavci »hrbtenica« Karitas.

V letu 2023 je v ŠKK delovalo 1.923 prostovoljcev. 1.038-im rednim prostovoljcem se pridružuje tudi 885 občasnih prostovoljcev, ki se običajno ne udeležujejo sej ŽK-MŽK z veseljem pa sodelujejo v posameznih akcijah in projektih.
Člani ŽK in DK po DOKstalni prostovoljciobčasni prostovoljciure prost. dela
Goriško območje 20311119.328
Idrija in Cerkno128735.188
Ilirsko bistriško območje401813.110
Istrsko območje19812213.170
Kraško območje107351.683
Pivško območje602817.870
Postojnsko območje54391.927
Tolminsko območje104668.201
Vipavsko območje14423010.820
Skupna vsota1.03888581.297

Redni in občasni prostovoljci člani ŽK-DOK so opravili 81.297 ur letno (leto prej 80.526 ur). Tem uram lahko dodamo 7.079ur prostovoljskega dela, ki so jih opravili prostovoljci na programu Popoldan na cesti in pridemo na skupnih 88.376 ur. Po Zakon o prostovoljskem delu bi bil čas prostovoljnega dela tako vreden 858.600 Eur.

  • Izobraževanja: skrb za prostovoljce vključuje tudi njihovo izobraževanje.
    • Vsako leto se udeležimo seminarjev v organizaciji Slovenske karitas;
  • v letu 2022/23 je bilo organizirano izobraževanje za uporabo programa Karitas;
  • v letu 2022/23 je bilo organizirano izobraževanje o varni uporabi interneta v sodelovanju s Policijsko upravo Nova Gorica
  • v letu 2020/21 pa 60-urni seminar za neprofesionalno svetovanje…
  • Duhovne obnove: ŠK vsako leto za prostovoljce organizira adventno ter postno duhovno obnovo, ki omogoči poglobljeno pripravo na največja krščanska praznika, božič in veliko noč.
  • Letovanja: za prostovoljce so kot nagrada za vse njihovo delo na voljo letovanja, ki še bolj utrdijo in povežejo vezi
  • Romanja
  • Mlada karitas